Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων λόγω των επικείμενων εκλογών

Ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επανάληψη δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019. Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 27002/6-5-2019 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ