Απόφαση Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας