Αποχή δικηγόρων Δ.Σ. Κυπαρισσίας από 16 έως και 19/04/2019