Αποχή δικηγόρων Δ.Σ.Ροδόπης από 15 έως και 19/04/2019