ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ
Μάιος, 2018
© 2008 Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης | Νομικό Σημείωμα
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης
+30 25310 31163
+30 25310 20589 Fax