ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ JEAN MONNET
Φεβρουάριος, 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ JEAN MONNET ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

https://drive.google.com/file/d/1T1CrTY0_uQz9cqw1sdn-CC15aOY6_ZIJ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uCx9C1QSUpBFnvyNdTuQTqfsXMRZ41TN/view?usp=sharing

© 2008 Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης | Νομικό Σημείωμα
Υλοποίηση © Πάτσαρης Σ. Παναγιώτης
+30 25310 31163
+30 25310 20589 Fax