Τρόπος λειτουργίας από 18.5.2020-31.05.2020 Δικαστηρίων

Τρόπος λειτουργίας από 18.5.2020 -31.05.2020 των Δικαστηρίων  

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προς διευκόλυνση σας, σας ενημερώνουμε με ένα ενιαίο έγγραφο για τα ειδικότερα θέματα που ρυθμίστηκαν  με τις πράξεις των προϊσταμένων των δικαστικών  υπηρεσιών,Περισσότερα