Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί αρχικά με την Δ1Α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 833) και έπειτα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15.3.2020 Απόφαση των ίδιων Υπουργών (Β΄ 864), με την οποία έπαυσε η ισχύς της αρχικής, για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19, επισημαίνουμε τα εξής:

Περισσότερα

Νέα ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετείχανοι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα μας, αποφασίστηκε η λήψη περαιτέρω αναγκαίων μέτρων για την προστασία από τη διάδοσή του στους χώρους των δικαστηρίων. Τα εν λόγω μέτρα αποτυπώνονται στην κάτωθι από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020), που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την προγενέστερη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ.Ρ. για την αναστολή λόγω πανδημίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σεβόμενοι τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και κατόπιν της έκδοσης της από 12-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 833 Β/12-3-2020) των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (εκδοθείσας κατόπιν της από 11-3-2020 ΠΝΠ),

υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι

είναι περίοδος ατομικής ευθύνης προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του ιού.
Περισσότερα