Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

ΑΠ: 10

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση θεμάτων  που αφορούν στη διενέργεια του  διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021»
Περισσότερα