Επαναπροσδιορισμός δικασίμων Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και στο πεδίο «Υπηρεσίες Μελών-Πινάκια» αναρτήθηκε ο επαναπροσδιορισμός των υποθέσεων του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020 και προσδιορίζονται οίκοθεν.