Έγγραφο Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με τη λειτουργία του.