Λ.Ε.Α.Δ. Ροδόπης – Ανακήρυξη

Ανακήρυξη Υποψηφίων για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ. Ροδόπης.

Ακολουθεί η Ανακήρυξη.

 

 


Ανακήρυξη