Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

Ανακοίνωση Ελληνικού Κτηματολογίου
Παράταση στις δηλώσεις του Κτηματολογίου για το υπόλοιπο του νομού Ροδόπης έδωσε το απόγευμα της Τρίτης 5/3 με έγγραφό του το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 10 Μαρτίου, αλλά με την παράταση.Ελληνικό Κτηματολόγιο