Πράξη Προέδρου Πρωτοδικείου Ροδόπης για την επαναλειτουργία του Δικαστηρίου