Πρακτική άσκηση φοιτητών Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρακτική άσκηση φοιτητών Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολουθεί έγγραφο.

Έγγραφο