Πρόγραμμα Εξετάσεων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων του Εφετείου Θράκης για τη διεξαγωγή του πανελληνίου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2019

Ακολουθεί το πρόγραμμα.

 

 

 

 

 


Πρόγραμμα