Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγκρότηση Μητρώου Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συγκρότηση Μητρώου Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

Ενόψει της νέας συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ), σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 20 του Ν 4495/2017, όπως προστέθηκε με το αρ. 60 παρ. 1 του Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α193), καλούνται όσοι δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του ΔΣΡ μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020.

Προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης είναι η δωδεκαετής επαγγελματική εμπειρία ή η οκταετής εμπειρία με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με το δίκαιο περιβάλλοντος, ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο.

Κατόπιν, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα προβεί σε σύσταση Μητρώου Δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και θα πραγματοποιήσει κλήρωση ούτως ώστε να επιλεγούν οι δικηγόροι που θα οριστούν μέλη ή αναπληρωτές του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

 

 

            Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

     Ιωάννα Χατζηαντωνίου                                                  Σοφία Μιχαλιτσούδη