Σεμινάριο: Αθλητικό Δίκαιο, επίλυση διαφορών και διαπραγματεύσεις στο ποδόσφαιρο.

Συμμετοχή του Δ.Σ. Ροδόπης στο σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου στα πλαίσια του 27ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Ακολουθεί το πρόγραμμα.