Συνεδρίαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος