Τακτική Γενική Συνέλευση Δ.Σ. Ροδόπης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κομοτηνής.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

Πρόσκληση-Τακτ.Γεν.Συνελ.ΔΣΡ