Τακτική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

Law schoolΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης.

Καλούνται όλα τα μέλη-δικηγόροι του σωματείου με την επωνυμία <<Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)>>, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Δικαστικό Μέγαρο), να προσέλθουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός 2018 – Προϋπολογισμός 2019.
  2. Έγκριση απόφασης για κάλυψη των ασφαλίστρων των άμεσα ασφαλισμένων μελών στη νοσοκομειακή σύμβαση με την Generali για το 1ο και το 2ο εξάμηνο του 2019.
  3. Ενημέρωση για τη νοσοκομειακή σύμβαση με την Generali.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Αποστολίδου                                                   Ουρανία Ναβροζίδου