Τακτική Γενική Συνέλευση Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.

Law schoolΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης.

Καλούνται όλα τα μέλη-δικηγόροι του σωματείου με την επωνυμία <<Λογαριασμός Ενισχύσεως και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ροδόπης (Λ.Ε.Α.Δ.Ρ.)>>, που εδρεύει στην Κομοτηνή (Δικαστικό Μέγαρο), να προσέλθουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην Κομοτηνή, στο Δικαστικό Μέγαρο και στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση απολογισμού χρήσεως 2019 καθώς και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών της 23ης Φεβρουαρίου 2020, προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και νέου Εποπτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του σωματείου.
  3. Επικύρωση – Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για κάλυψη των ασφαλίστρων των άμεσα ασφαλισμένων μελών στη νοσοκομειακή σύμβαση με την  Generali για 1ο και 2ο εξάμηνο του 2020.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 7η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Αποστολίδου                                               Ουρανία Ναβροζίδου