Τριμελές Κακουργημάτων Αναστολών Β’ Βαθμού 19-6-2019