Τριμελές Κακουργημάτων Β’ Βαθμού Αναστολών 19-2-2020