Τροποποίηση ωραρίου επικοινωνίας και κατάθεσης δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας