Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής 21 & 22/10/2019

Την Δευτέρα 21/10/2019 και την Τρίτη 22/10/2019, θα πραγματοποιηθεί από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΔΣΑ ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων.

Ακολουθεί ανακοίνωση και πρακτικός οδηγός.


Χορήγηση ψηφιακής υπογραφής.

Πρακτικός οδηγός