Υπηρεσία Εφετείου Θράκης από 2-12-2019 έως 3-1-2020