Υπηρεσία Εισαγγελίας Εφετών Θράκης από 1-12-2019 έως και 6-1-2020