Υπηρεσία Εισαγγελίας Εφετών Θράκης μηνός Ιουνίου 2019