Υπηρεσία Εισαγγελίας Εφετών Θράκης – Τμήματα Διακοπών 2019