Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ροδόπης – Τμήματα Διακοπών 2019