Υπηρεσία Πρωτοδικείου Ροδόπης – Α’ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2019