2 Ασκούμενοι Δικηγόροι στο Δήμο Κομοτηνής

Αρχική

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί όσους υποψήφιους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, διάρκειας 6 μηνών, να υποβάλουν αίτηση.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων είναι 2.

Ακολουθεί πρόσκληση.

Πρόσκληση