Ανάκληση και κατάργηση Προκήρυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας