Ανακοίνωση Εφετείου Θράκης – Πρόγραμμα εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων