Ανακοίνωση Εφετείου Θράκης

Ανακοίνωση για την εκφώνηση των υποθέσεων της δικασίμου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων – 01.07.2020

Ανακοίνωση