Ανακοίνωση για τη δικάσιμο του Μ.Ο.Ε. στις 2-6-2020