Ανακοίνωση για τη δικάσιμο του Μ.Ο.Ε. στις 5-5-2020