Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής για την Κατανομή των Υποψηφίων Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α’ 2021

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α’ 2021
ΕΔΡΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων της έδρας του Εφετείου Θράκης, κατόπιν της από 24ης Μαΐου 2021 ανακοίνωσής της, ενημερώνει τους υποψηφίους δικηγόρους που θα λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό εξεταστικής περιόδου Α’ 2021, για την ακριβή κατανομή τους, ανά ημέρα, ώρα και αίθουσα εξέτασης.

Επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Συνημμένα:

Πρόγραμμα Εξετάσεων-Παρασκευή 28.5.2021-Ποινικό

Πρόγραμμα Εξετάσεων-Σάββατο 29.5.2021-Αστικό

Πρόγραμμα Εξετάσεων-Σάββατο 29.5.2021-Εμπορικό

Πρόγραμμα Εξετάσεων-Κυριακή 30.5.2021-Διοικητικό

Πρόγραμμα Εξετάσεων-Κυριακή 30.5.2021-Κώδικας