Ανακοίνωση-Πρόσκληση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
Θέμα: Παραλαβή εγγράφων λόγω πολτοποίησης.
Παραλαβή χρήσιμων εγγράφων από δικογραφίες Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής ετών 1992 έως και 2013 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020.Ανακοίνωση-Πρόσκληση-Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής