Απάντηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ κ. Στέφανου Κοτσώλη προς τον Δ.Σ. Ροδόπης

Απάντηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ κ. Στέφανου Κοτσώλη προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 982/6-11-2020 επιστολής μας προς το Κτηματολόγιο σχετικά με τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και ειδικότερα ως προς τη διευθέτηση των χώρων των γραφείων ώστε να καταστεί εφικτή και ακίνδυνη η παροχή των υπηρεσιών των μελών του ΔΣΡ προς τους εντολείς τους.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Η Αρ. Πρωτ.Oικ: ΓΔ 1691/2040363/18.11.2020 απάντηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  2. Η υπ´ αριθμ. πρωτ. 982/06.11.2020 επιστολή του ΔΣΡ

KT_DOCLIB-#1059187-v1-ΓΔ_1691_ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΣΕ_ΔΣ_ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_signed

ΔΣ Ροδόπης-Επιστολή προς Κτηματολόγιο