Απόφαση-Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής