Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής

Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων
Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021  Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης
 
Αριθμός  6/2021

Στην Κομοτηνή  και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Χαρ. Τρικούπη 32) σήμερα 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ., η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2021, Εφετειακής Περιφέρειας  Θράκης, που συγκροτήθηκε με το με αριθ. 11/2021 Πρακτικό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, αποτελούμενη από τους, 1. Ιωάννα Χατζηαντωνίου του Ζαφειρίου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, (Πρόεδρος της Επιτροπής) 2. Γεώργιο Γραμμένο του Νικολάου,  Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας 3. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου του Βασιλείου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τακτικά μέλη της Επιτροπής,  συνήλθε μετά από πρόσκληση της Προέδρου προς όλα τα μέλη, σε συνεδρίαση, παρουσία και του κ. Αναστασίου Πούλιου του  Μιχαήλ,  Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας (αναπληρωματικό μέλος) παρουσία και της Γραμματέως κ. Σοφίας  Μιχαλιτσούδη, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης που ορίσθηκε με το με αριθ. 11/2021 πρακτικό του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δικηγόρους, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της Α’ Εξεταστικής περιόδου έτους 2021, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/9.2.2021 απόφαση της  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 323/17.2.2021, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 8/9.4.2021 απόφαση αυτής (ΦΕΚ Γ 908/14.4.2021) και για να αποφασίσει αμετακλήτως περί της αποδοχής ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων διά ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς της.

Κατ΄ αρχήν, η Γραμματέας της Επιτροπής παρέδωσε στην Πρόεδρο αυτής τις   σαράντα έξι (46) αιτήσεις συμμετοχής ισάριθμων υποψηφίων και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν σε αυτήν μέχρι και 21.5.2021

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις νόμιμα και εμπρόθεσμα υποβληθείσες σαράντα έξι (46) αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι ασκήθηκαν στους Δικηγορικούς Συλλόγους  Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, και αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, αποφάσισε, ομόφωνα, να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων:

Α/α Επώνυμο       Όνομα            Πατρώνυμο Πρωτοδικείο Αρ.πρωτ.αίτησης

 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ  1/17-3-2021
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑ  2/22-3-2021
3 ΚΟΥΤΡΗ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3/22-3-2021
4 ΤΣΙΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΖΕΜ ΝΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ 5/23-3-2021
5 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 9/26-3-2021
6 ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10/29-3-2021
7 ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΜΠΡΟΥ ΙΣΜΕΤ ΞΑΝΘΗ 11/29-3-2021
8 ΕΥΘΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΜΑ 12/30-3-2021
9 ΓΕΡΜΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΑ 13/31-3-2021
10 ΘΩΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14-31-3-2021
11 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15/31-3-2021
12 ΑΓΓΛΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16-2-4-2021
13 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17/2-4-2021
14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/2-4-2021
15 ΒΟΥΛΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19/2-4-2021
16 ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20-2-4-2021
17 ΡΟΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗ 21/2-4-2021
18 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 22/5-4-2021
19 ΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 23/5-4-2021
20 ΚΙΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24/5-4-2021
21 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25/6-4-2021
22 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 26/6-4-2021
23 ΜΠΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 27/6-4-2021
24 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 28/6-4-2021
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 29/6-4-2021
26 ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 30/6-4-2021
27 ΚΙΟΠΕΚΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 31/7-4-2021
28 ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 32/7-4-2021
29 ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΣΙΝΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 33/7-4-2021
30 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 34/7-4-2021
31 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΜΑ 35/7-4-2021
32 ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 36/7-4-2021
33 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 37/8-4-2021
34 ΓΚΟΥΔΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 38/8-4-2021
35 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 39/8-4-2021
36 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 40/14-4-2021
37 ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 41/15-4-2021
38 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 42/21-4-2021
39 ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 43/22-4-2021
40 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 44/26-4-2021
41 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 45/28-4-2021
42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 46/6-5-2021
43 ΝΤΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 47/10-5-2021
44 ΣΑΜΠΑΝ ΣΕΤΣΙΛ ΣΕΖΕΡ ΡΟΔΟΠΗ 49/18-5-2021
45 ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΑΔΙΛΕ ΑΧΜΕΤ ΡΟΔΟΠΗ 50/18-5-2021
46 ΝΤΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 51/18-5-2021

Στη συνέχεια, συνετάγη πίνακας που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των  σαράντα έξι (46) υποψηφίων, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές οριστικά και ο οποίος δημοσιεύεται διά τοιχοκολλήσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Θράκης και, αποστέλλεται στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και στους οικείους  Συλλόγους προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Υποψηφίων δικηγόρων των οποίων οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου έτους 2021 έγιναν δεκτές

Α/α Επώνυμο       Όνομα            Πατρώνυμο Πρωτοδικείο Αρ.πρωτ.αίτησης

 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ  1/17-3-2021
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑ  2/22-3-2021
3 ΚΟΥΤΡΗ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3/22-3-2021
4 ΤΣΙΛ ΙΜΠΡΑΜ ΓΚΙΖΕΜ ΝΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ 5/23-3-2021
5 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 9/26-3-2021
6 ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10/29-3-2021
7 ΣΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΜΠΡΟΥ ΙΣΜΕΤ ΞΑΝΘΗ 11/29-3-2021
8 ΕΥΘΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΡΑΜΑ 12/30-3-2021
9 ΓΕΡΜΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΜΑ 13/31-3-2021
10 ΘΩΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14-31-3-2021
11 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15/31-3-2021
12 ΑΓΓΛΙΑ ΤΕΡΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16-2-4-2021
13 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17/2-4-2021
14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/2-4-2021
15 ΒΟΥΛΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19/2-4-2021
16 ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20-2-4-2021
17 ΡΟΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗ 21/2-4-2021
18 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 22/5-4-2021
19 ΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 23/5-4-2021
20 ΚΙΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24/5-4-2021
21 ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25/6-4-2021
22 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΑ 26/6-4-2021
23 ΜΠΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 27/6-4-2021
24 ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 28/6-4-2021
25 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 29/6-4-2021
26 ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 30/6-4-2021
27 ΚΙΟΠΕΚΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 31/7-4-2021
28 ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 32/7-4-2021
29 ΚΟΛΟΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΣΙΝΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 33/7-4-2021
30 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 34/7-4-2021
31 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΜΑ 35/7-4-2021
32 ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 36/7-4-2021
33 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΠΗ 37/8-4-2021
34 ΓΚΟΥΔΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 38/8-4-2021
35 ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 39/8-4-2021
36 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 40/14-4-2021
37 ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 41/15-4-2021
38 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 42/21-4-2021
39 ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 43/22-4-2021
40 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 44/26-4-2021
41 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 45/28-4-2021
42 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 46/6-5-2021
43 ΝΤΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 47/10-5-2021
44 ΣΑΜΠΑΝ ΣΕΤΣΙΛ ΣΕΖΕΡ ΡΟΔΟΠΗ 49/18-5-2021
45 ΜΟΛΛΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΑΔΙΛΕ ΑΧΜΕΤ ΡΟΔΟΠΗ 50/18-5-2021
46 ΝΤΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΔΟΠΗ 51/18-5-2021

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε, αμέσως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης  στην Κομοτηνή, την 24η Μαΐου 2021.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

    Ιωάννα Χατζηαντωνίου                                                  Γεώργιος Γραμμένος

                                                                                                  Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

Η Γραμματέας

Σοφία Μιχαλιτσούδη