Απόφαση Προέδρου Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την λειτουργία του Δικαστηρίου έως 31-5-2020

Ακολουθεί η απόφαση της Διευθύνουσας Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την λειτουργία του Δικαστηρίου έως 31-5-2020.

Περισσότερα