Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αντιπροσωπείας Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Πραγματοποιήθηκε στις 3.12.2020 συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αντιπροσωπείας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσό, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, με αντικείμενο συζήτησης τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου και ειδικότερα :
Περισσότερα

Ξεκινάει το πρόγραμμα απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία

Μετά από υπερδιετή συστηματική προσπάθεια του δικηγορικού σώματος, προχωρεί η υλοποίηση του Προγράμματος πρακτικής άσκησης 1.600 ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στα δικηγορικά γραφεία, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Περισσότερα

Προκήρυξη Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για πρόσληψη Δικηγόρων στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Επισυνάπτεται διαβιβαστικό και προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) οργανικών θέσεων δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Περισσότερα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο «ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (MY DATA)»

Αγαπητές/οι συνάδελφοι

Επειδή αναβαθμίστηκε η πλατφόρμα Webex είναι δυνατή η συμμετοχή σε σεμινάρια να είναι περισσότερα άτομα.

Αξιοποιώντας την δυνατότητα αυτή, 700 συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο Περισσότερα