ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα του κ. Ευστάθιου Μπακάλη, Δικηγόρου Αθηνών, Φορολογικού Συμβούλου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που αφορά στον επαγγελματικό λογαριασμό.
Εφιστούμε την προσοχή ότι, με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα η δήλωση του άνω επαγγελματικού λογαριασμού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12.12.2018
Περισσότερα