Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

ΑΠ: 10

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Ρύθμιση θεμάτων  που αφορούν στη διενέργεια του  διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021»
Περισσότερα

Διεύρυνση Δικαστικών Λειτουργιών – Η Διεκδίκηση του Αυτονόητου

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 5.5.2021, μετά την έκδοση του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την διεύρυνση των δικαστικών διαδικασιών, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Περισσότερα

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με τη συμμετοχή δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», που αφορά στη συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Περισσότερα

Αίτημα Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς Υπουργό Εσωτερικών για εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην πρόσληψη δικηγόρων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, υπέβαλε αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την πρόσληψη δικηγόρων με αναπηρία στο δημόσιο τομέα καθώς και για κατ’ ιδίαν συνάντηση, προκειμένου να εκτεθούν οι θέσεις και απόψεις του δικηγορικού σώματος επί ενός πολύ σοβαρού προβλήματος, που αφορά μια ιδιαίτερη και κοινωνικά ευαίσθητη κατηγορία πολιτών και συναδέλφων.
Περισσότερα

Ολομέλεια: Τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021

Επισυνάπτεται η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία αναβάλλεται (λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας) ο διαγωνισμός των υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 για την Παρασκευή 28.5.2021, το Σάββατο 29.5.2021 και την Κυριακή 30.5.2021 µε το ίδιο πρόγραμμα εξεταζομένων μαθημάτων, όπως αυτό είχε προσδιορισθεί µε την αρχική προκήρυξη.
Περισσότερα