ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                 ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                                Κομοτηνή 13-12-2018

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  διαδικασία  της κτηματογράφησης  για  τις  υπόλοιπες  περιοχές  της  περιφερειακής  ενότητας  Ροδόπης,  που  αφορά  35  οικισμούς  μεταξύ  των  οποίων  αυτών  του  Ιάσμου, Σαπών, Ξυλαγανής,  Μαρώνειας,  Αρριανών  και  Φιλύρας,  ξεκίνησε  στις  10  Δεκεμβρίου  του  2018  και  προβλέπεται  να διαρκέσει  τρείς  (3) μήνες  τουλάχιστον.

Προς  τούτο  με  αίσθημα  ευθύνης  επισημαίνουμε  στους  πολίτες  τα  ακόλουθα:

1) Η  δήλωση  των  ακινήτων  στο  Κτηματολόγιο  αποτελεί  μία  κατεξοχήν  δικηγορική  ενέργεια Ο  έλεγχος  της ακίνητης  περιουσίας  και  η  προστασία  αυτής πάντοτε  ανατίθεται  στον  φυσικό  υπερασπιστή  της,  δηλαδή  στο  δικηγόρο,  που  ο  εκάστοτε  ιδιοκτήτης  περιβάλλει  με  εμπιστοσύνη  και  του  αναθέτει  την  εκπροσώπηση  του.

2) Η  συμπλήρωση  και  υποβολή  της  δήλωσης  προς  το  Κτηματολόγιο  δεν  είναι  τόσο  απλή ,  όσο  φαίνεται  να  παρουσιάζεται  από  ορισμένους  που δεν  σχετίζονται  με  την  νομική  επιστήμη. Ο  έλεγχος  των  τίτλων  ιδιοκτησίας  και  η  ορθή  δήλωση  των  ιδιοκτησιακών  δικαιωμάτων   είναι  κορυφαίας  σημασίας,  γιατί  η  μη  προσήκουσα  συμπλήρωση  οδηγεί  τις περισσότερες φορές  σε  μη  καταγραφή  του πραγματικού  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος.  Είναι  πολλά  τα  παραδείγματα  των  συμπολιτών  μας  που  δήλωσαν  τα  ακίνητα  τους  στις  προ  20ετίας  τότε  ενταχθείσες  περιοχές  και  που  οδηγήθηκαν  στα  δικαστήρια , είτε  με  δική  τους  πρωτοβουλία  είτε  από  άλλους διεκδικητές  και  δεν  έχουν  τελειώσει  ακόμη  οι αντιδικίες.

Η  συμπλήρωση  της  δήλωσης  από  δικηγόρο ειδικά στις  περιπτώσεις όπου  οι  τίτλοι δεν  είναι  σε νομική τάξη ή  το δικαίωμα  αποδεικνύεται με έγγραφα χρησικτησίας και κληρονομιάς είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ για  την ορθή απόδοση των  δικαιωμάτων των πολιτών , η δε εμπειρία των νομικών στην συμπλήρωση της δήλωσης και της απόδειξης της ιδιοκτησίας προλαμβάνει κόστος και χρόνο στο οποίο ενδέχεται να υποβληθεί κάθε πολίτης στο μέλλον

3) Με  τα  δεδομένα, λοιπόν, αυτά καλούνται οι  συμπολίτες  μας ιδιοκτήτες να  προσφύγουν στους δικηγόρους της  επιλογής τους  για  να  αποκτήσουν τη  νόμιμη  υποστήριξη προς έλεγχο  στο Υποθηκοφυλακείο   και  για  τυχόν ένορκες βεβαιώσεις και  βεβαίως εάν απαιτηθούν και  άλλα έγγραφα (π.χ τοπογραφικά διαγράμματα)  τότε  θα  ενημερωθούν γι’αυτό   από  τους  ίδιους  τους  δικηγόρους  τους.

 

         Η Πρόεδρος                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

  Ιωάννα Χατζηαντωνίου                                                                             Σοφία Μιχαλιτσούδη