Δήμος Αλμωπίας – Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου.