Δήμος Διδυμοτείχου – Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου.